Regulamin

Regulamin to jeden z ważniejszych elementów każdej witryny internetowej. Zawiera on zbiór zasad i norm, oraz procesów regulujących w jaki sposób odbiorca może poruszać się po witrynie. Znajdziesz tutaj też informacje określające sposób komunikacji z klientem.

§ 1
Administratorem Danych jest COMART Bartosz Komarnicki, ul. Rybitwy 11/10, 44-100 Gliwice.
§ 2
Zgłoszenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Administratora Danych oraz podmiot uprawniony przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
Dane osobowe Kupującego będą zbierane w zakresie:
– imię
– nazwisko
– adres email
– nr telefonu
– adres kontaktowy
– nazwa reprezentowanego podmiotu
– nip
Przetwarzane będą w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej dla firmy Comart. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
§ 3
Dane osobowe Kupującego chronione są przez Administratora Danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Towarów i usług.
§ 4
Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych oraz podmioty upoważnione przez Administratora Danych.
§ 5
Kupujący, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora Danych. np.: drogą mailową na adres biuro@ecomart.pl. Administrator Danych zastrzega sobie 14 dniowy termin odpowiedzi.
UWIELBIAMY ROZMAWIAĆ
Zobacz jakie to proste
ODWIEDŹ NASZE BIURO
44-151 Gliwice
Polska
GODZINY PRACY

Poniedziałek-Piątek: 8.00-17.00

DANE FIRMY

Comart Bartosz Komarnicki
NIP: 631-258-14-87
REGON 367510484

Call Now Button